Ceník platný pro klienty s uzavřenou smlouvou od 1.1.2022

Účetnictví

- paušál do 20 položek měsíčně 5 000,- Kč - neplátce DPH

- paušál do 20 položek měsíčně 6 000,- Kč - plátce DPH

(položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku)


Samostatně účtujeme roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

______________________________________________________________________

Daňová evidence

- paušál do 20 položek měsíčně 1 500,-Kč - neplátce DPH

- paušál do 20 položek měsíčně 2 500,- Kč - plátce DPH 

(položkou se rozumí jeden řádek v daňové evidenci )


Samostatně účtujeme rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k silniční dani, zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

_______________________________________________________________________

Mzdy

vstup zaměstnance 200,-Kč

výstup zaměstnanci 200,-Kč

měsíční zpracování mzdy zaměstnance 200,-Kč

roční závěrka mezd za zaměstnance 500,-Kč


V ceně je zohledněna příprava dokladů pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence.
Evidence docházky, čerpání dovolené, mzdové listy, zápočtové listy, rekapitulace mezd včetně výpočtů za daný měsíc.

_____________________________________________________________________

Daně

daň z příjmu právnických osob, včetně příloh a výkazů 4 500,-Kč

daň z příjmu fyzických osob, včetně přehledů pro pojištovny 3 500,-Kč

daň z nemovitosti 1 500,-

vypracování německého přiznání  1.800,-Kč

daň z přidané hodnoty (u účtování paušálem zdarma) 1 000,-Kč

silniční daň - první auto 800,- Kč

silniční daň - každé další auto 150,-Kč

ostatní daně od 850,-Kč


Součástí daňového přiznání je roční závěrka u právnických a fyzických osob. Rekapitulace příjmů a výdajů u zpracování daňové evidence.

______________________________________________________________________

Ostatní

zajištění prodloužení daňového přiznání do 30.6. běžného roku 3 000,- Kč

účetní položka (řádek v účetním/peněžním deníku) 25 ,-

zastupování, účetní služby, poradenství, konzultace 500,- Kč/h.

přehledy pro OSSZ a ZP od 250,-Kč/1hod.

______________________________________________________________________

Uvedené ceny jsou orientační a jsou základem při osobním jednání. 

Konkrétní cena vždy závisí na složitosti účetních případů, počtu a připravenosti dokladů, požadavcích zákazníka apod. 

Cena může být upravena směrem nahoru i dolů.