Ceník platný pro klienty s uzavřenou smlouvou od 1.1.2020

Účetnictví

paušál do 35 položek měsíčně 1 500 Kč

každá další položka 23 Kč (položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku)


Samostatně účtujeme roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

___________________________________________________________________________

Daňová evidence

paušál do 35 položek měsíčně 1 000 Kč

každá další položka 17 Kč (položkou se rozumí jeden řádek v daňové evidenci )


Samostatně účtujeme rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k silniční dani, zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

____________________________________________________________________________

Mzdy

vstup zaměstnance 200 Kč

výstup zaměstnanci 200 Kč

měsíční zpracování mzdy zaměstnance 200 Kč

roční závěrka mezd za zaměstnance 500 Kč


V ceně je zohledněna příprava dokladů pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence.
Evidence docházky, čerpání dovolené, mzdové listy, zápočtové listy, rekapitulace mezd včetně výpočtů za daný měsíc.

____________________________________________________________________________

Daně

daň z příjmu právnických osob, včetně příloh a výkazů 4 500 Kč

daň z příjmu fyzických osob, včetně přehledů pro pojištovny 3 500 Kč

daň z přidané hodnoty (u účtování paušálem zdarma) 1 000 Kč

silniční daň - první auto 800 Kč

silniční daň - každé další auto 150 Kč

ostatní daně od 850Kč


Součástí daňového přiznání je roční závěrka u právnických a fyzických osob. Rekapitulace příjmů a výdajů u zpracování daňové evidence.

____________________________________________________________________________

Ostatní

zajištění prodloužení daňového přiznání do 30.6. běžného roku 3 000 Kč

účetní položka (řádek v účetním/peněžním deníku) 25 ,-

zastupování, účetní služby, poradenství, konzultace 500 Kč/h.

přehledy pro OSSZ a ZP od 250/h.

____________________________________________________________________________

Uvedené ceny jsou orientační a jsou základem při osobním jednání. 

Konkrétní cena vždy závisí na složitosti účetních případů, počtu a připravenosti dokladů, požadavcích zákazníka apod. 

Cena může být upravena směrem nahoru i dolů.